2PART en familieconflicten

Wanneer de band tussen familieleden beschadigd is leidt dit tot grote spanningen en uiteenlopende emoties. Teleurstelling, verdriet en boosheid verstoren de onderlinge relaties. Familieconflicten zijn zeer belastend omdat ze een grote invloed hebben op het 'normale' familieleven. Omdat het moeilijk is om hiermee te gaan en men bang is voor onbegrip gaan familieleden elkaar vermijden.

2PART helpt de familieleden om het familieconflict op te lossen. De mediator houdt rekening met de gevoelens en wensen van alle partijen en geeft begeleiding en ondersteuning aan betrokkenen om zodoende weer met elkaar in gesprek te gaan. Bij mediation zitten partijen samen met elkaar aan tafel terwijl bij pendelbemiddeling de bemiddelaar steeds afzonderlijk met iedere partij aan tafel zit. Gaandeweg wordt bekeken of men, wel of niet in elkaars aanwezigheid, oplossingen kan bedenken, beslissingen kan nemen en afspraken kan maken. Hierdoor kan er weer rust in de familie komen.

Door mediation (of pendelbemiddeling) kan voorkomen worden dat kleine meningsverschillen uitmonden in veel grotere problemen. Problemen die al langer bestaan kunnen met mediation (of pendelbemiddeling) worden opgelost.

Gratis intake

Bij familieconflicten neemt vaak één van de betrokkenen contact op met de mediator. Nadat je hebt aangegeven waar het conflict over gaat, neemt de mediator contact op met het familielid met wie je het conflict hebt. De mediator onderzoekt of het familielid bereid is om een gesprek te voeren. Na dit gesprek beslissen jullie gezamenlijk of er mogelijkheden zijn om verder te praten en of jullie kiezen voor mediation of voor pendelbemiddeling.