2PART en kinderen

Jaarlijks zijn ongeveer 70.000 kinderen betrokken bij de echtscheiding van hun ouders.

Voor kinderen is de scheiding van hun ouders altijd een ingrijpend proces.

2PART begeleidt ouders om, ondanks de scheiding, zoveel mogelijk samen te blijven werken als ouders, respectvol om te gaan met elkaar en met alle afspraken omtrent de scheiding.

Om problemen nu en in de toekomst zoveel mogelijk te beperken is goede begeleiding van ouders en hun kinderen essentieel.

Het is belangrijk je te beseffen dat kinderen uiterst gevoelig zijn voor de emoties van de volwassenen die hen dierbaar zijn. Kinderen willen hun ouders geen pijn doen en vooral dit maakt het moeilijk zich open en oprecht te uiten. Het is dan vaak gemakkelijker om met een 'buitenstaander' te praten en zodoende de kinderen een 'stem' te geven.

Met het kind zullen we aan de leeftijd aangepaste gesprekken voeren en naar hem/haar luisteren. Hierdoor krijgt het kind meer inzicht in zijn/haar gedachten, wensen, zorgen en vragen omtrent de scheiding. Vervolgens zal hij/zij beter in staat zijn om onder woorden te brengen wat voor hem/haar werkelijk van belang is. Tenslotte begeleiden we de communicatie tussen ouders en kind zodat je samen werkt aan het maken van haalbare afspraken.

Het met goed gevolg doorlopen van dit proces is een stimulans om het op deze manier te blijven doen, ook na de scheiding.

Kindverhoor 12 jaar en ouder

Wanneer jullie beiden het ouderlijk gezag hebben over een minderjarige van 12 jaar of ouder dan zal dit kind door de rechter worden uitgenodigd voor een kindverhoor. De rechter wil je kind in zo'n kindverhoor de gelegenheid geven om zijn/haar mening te geven over de regelingen en de scheiding. Je kind ontvangt een uitnodiging in een brief van de rechtbank. Als je kind liever niet naar de rechter gaat dan kan hij/zij ook een brief met een antwoord terugsturen. In dat geval kunnen we helpen met het schrijven van deze brief zodat je kind niet op de rechtbank hoeft te verschijnen.